725 069 198 nebo 533 433 981
Již 6413 lidí u nás načerpalo novou energii
Komplexní centrum rehabilitace Brno Rezervovat online

Elektroterapie

V elektroterapii jsou využívány různé formy elektrických proudů a elektromagnetického pole. Rozlišujeme elektroterapii kontaktní, kdy je ošetřovaný segment součástí elektrického obvodu a elektroterapie bezkontaktní, při kterých je segment vystaven elektromagnetickému poli aplikátoru.

 

Obecné účinky elektroterapie:

  • analgetický
  • myorelaxační

myostimulační

  • antiedematózní
  • trofotropní
  • disperzní

 

Druhy elektroterapie provozované na našem pracovišti:

  • Diadynamické proudy
  • TENS proudy
  • Středofrekvenční proudy
  • Nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie
Rezervovat online

Rezervace

Jméno*
Telefon*
E-mail*
Služba*
Hydroterapie
Masáže
Rehabilitace
Skupinová cvičení
Podrobnosti rezervace - termín atd.*