725 069 198 nebo 533 433 981
Již 6413 lidí u nás načerpalo novou energii
Komplexní centrum rehabilitace Brno Rezervovat online

Fyzioterapie a rehabilitace

Redcord - Neurac - Brno

Co to je rehabilitace?

Rehabilitace je pojem širokého významu. Jde o koordinované a plynulé úsilí společnosti s cílem sociální integrace jedince. Tento proces zahrnuje zdravotnickou, vzdělávací, pracovní, sociální, technickou, kulturní, legislativní, ekonomickou, organizační a politickou problematiku. V současnosti se používá pojem ucelená rehabilitace, kterou definujeme jako vzájemně provázený a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce minimalizovat přímé i nepřímé důsledky nemoci, úrazu či zdravotního postižení. Rehabilitací se snažíme pomoci zraněnému či nemocnému člověku v návratu k jeho původním pohybovým, pracovním či sportovním schopnostem. Je však třeba si uvědomit, že tato definice rehabilitace není zcela přesná. Člověk podstupující zdravotní rehabilitační péči nemusí být vždy zraněný nebo vysloveně nemocný. Řada našich pacientů nastupuje na rehabilitaci z preventivních důvodů, tedy ještě před vznikem případných bolestí zad nebo potenciálním úrazem. Napomáháme rozvoji jejich pohybu tak, aby se stal ekonomickým, zdravým a bezbolestným. V případě některých vážně nemocných či těžce zraněných lidí není naším cílem plný návrat k původnímu stavu, ale nalezení zapomenutých rezerv a nových cest ve využití pohybu a sebeobsluhy. Snažíme se přispět k pocitu seberealizace a plnohodnotného života našich pacientů s cílem jejich optimálního začlenění do společnosti.

Co to je fyzioterapie?

Physioterapia -  z řeckého fysis -  síla přírodní a therapeiá -  léčení jako poskytnutí služby. Zabývá se zejména pohybovým systémem, jeho analýzou pomocí specifických diagnostických postupů, možnostmi jak ovlivnit jeho poruchy a poruchy dalších orgánových systémů. Mezi základní postupy k léčebnému ovlivnění patologických stavů patří kinezioterapie -  léčba pohybem, no využívají se i různé formy energie (mechanoterapie, elektroterapie, termoterapie, hydroterapie, fototerapie…).

Rezervovat online

Rezervace

Jméno*
Telefon*
E-mail*
Služba*
Hydroterapie
Masáže
Rehabilitace
Skupinová cvičení
Podrobnosti rezervace - termín atd.*